EuroGaz Gdynia Sp. z o.o.

Profesjonalizm w aplikacjach gazowych

Bezpieczeństwo

W naszej pracy kierujemy się znaną zasadą, według której jakość nie jest wszystkim, ale wszystko bez jakości jest niczym. Zgodnie z Polityką SHEQ bezpieczeństwo, zdrowie, troska o środowisko naturalne i jakość są warunkiem wstępnym wszystkich podejmowanych przez nas działań. Dział Jakości Eurogaz-Gdynia wyposażony jest w nowoczesny sprzęt kontrolno-pomiarowy firm takich jak Orthodyne, Servomex, Siemens i Meeco umożliwiający monitorowanie parametrów jakościowych w całym łańcuchu produkcji, począwszy od surowców a skończywszy na produkcie gotowym. Doświadczeni pracownicy wykonują szereg badań obejmujących stopniem skomplikowania zakres od pomiaru ciśnienia do analiz chromatograficznych gazów czystych i ich mieszanin.

     Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa zakład został sklasyfikowany jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w związku z powyższym sporządzony został Program Zapobiegania Awariom.

Program Zapobiegania Awariom został przekazany do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej znajdują się w kartach charakterystyki dostępnych na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.

Pliki do pobrania:

Karty Charakterystyki Substancji Chemicznych