EuroGaz Gdynia Sp. z o.o.

Spełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z RODO, umożliwiamy Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 

Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, adres: 81-185 Gdynia, ul. Gołębia 19 (dalej Eurogaz-Gdynia) jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przesyła informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, iż:

1.    Administratorem pozostawionych danych osobowych jest Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, adres: 81-185 Gdynia, ul. Gołębia 19 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem KRS 0000020888., NIP 958-10-96-821. Kontakt do administratora: eurogaz@eurogaz-gdynia.com.pl

2.    Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie:
a) wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
b) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
c) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

3.    EUROGAZ-GDYNIA informuje, iż wszelkie informacje związane z prowadzonym przez EUROGAZ-GDYNIA procesem przetwarzania danych osobowych (klauzule informacyjne) znajdziecie Państwo wybierając szablon klauzuli zamieszczony w niniejszej zakładce.

4.    EUROGAZ-GDYNIA informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

5.      EUROGAZ-GDYNIA informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych EUROGAZ-GDYNIA oraz prawo do niepodlegania profilowaniu. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt zwrotny : eurogaz@eurogaz-gdynia.com.pl

Klauzula do pobrania